Pacchetto Osteoporosi- esami € 40,00

Elenco Analisi:

  • Emocromo
  • Calcio
  • Fosforo
  • Fosfatasi Alcalina
  • Paratormone
  • Vitamina D3
  • TSH
  • VES